Fakultetas

Datos

 

Vizija

 

Misija

 

Vertybės

 

Taryba

Taryba priima nutarimus svarbiausiais fakulteto klausimais: svarsto veiklos planus, studijų programas, tvirtina veiklos ataskaitas. Fakulteto taryba yra renkama 5 metams ir sudaroma iš 15–17 fakulteto tyrėjų, dėstytojų ir studentų. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą.

Fakulteto veiklos ataskaitos

Dekanatas

 

 

 

 

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
I agree